LessonStudyNL Test

slide1
Slider

Lesson Study NL

Lesson Study NL is in 2016 opgericht en is een samenwerkingsverband van vijf kennisinstellingen in Nederland. Lesson Study NL heeft de ambitie om de professionaliseringsbenadering Lesson Study verder te implementeren in het basis en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

  • Lesson study cyclus
  • Toepassingsgebieden
  • Activiteiten
  • Onderzoek
  • Medewerkers
  • WALS 2019

Ondersteuning scholen

Lesson Study NL biedt verschillende begeleidings- en adviestrajecten. Wij ondersteunen u graag met ervaren procesbegeleiders, vakdidactici en onderzoekers bij een Lesson Study-cyclus, schoolbrede aanpak of praktijkonderzoek. U kunt bij ons terecht voor professionalisering (implementatie en begeleiding op maat van een Lesson Study-cyclus), opleiding van procesbegeleiders binnen de school en onderzoek naar kwaliteit en resultaten van Lesson Study. Lees meer

Partners

Lesson Study NL is in 2016 opgericht als samenwerkingsverband tussen vier kennisinstellingen in Nederland: Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente. Inmiddels is de Universiteit Utrecht hieraan toegevoegd.